layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
arkæologerne afdækker fortiden
Arkæologerne afdækker fortiden

Arkæologi

Arkæologi er studiet af menneskelig aktivitet i fortiden, specielt studiet af materielle levn.
Dansk forhistorisk arkæologi beskæftiger sig med perioden fra 10-15.000 år siden hvor mennesket indvandrede til Danmark efter, at isen havde trukket sig tilbage og frem til vikingetidens ophør i slutningen af 1000-tallet.
Middelalderarkæologien arbejder med den sene vikingetid fra 900/1000-tallet frem til reformationen i 1536.

Den store byggeaktivitet i Horsens Museums ansvarsområde giver meget udgravningsarbejde til museet.
Arkæologernes arbejde sikrer, at vi ikke mister viden om værdifulde fortidsminder.
I menuen til venstre kan du skaffe dig viden og finde oplysninger, uanset om du er bygherre, eller bare har almindelig interesse for arkæologi.

 

Tid

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk