layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

I marts vil fængselsmuseets aktiviteter have straf i Danmark, som det vigtigste omdrej-ningspunkt. Vi tilbyder bl.a. en række særligt tilrettelagte rundvisninger, som alle vil belyse månedens emne fra forskellige vinkler, men uanset hvilket tilbud du vælger, er det sikkert, at du vil blive lidt klogere på emnet straf i Danmark. 

Når du besøger Fængselsmuseet i påskeferien, sikrer en række særlige påsketilbud, at du kan leve dig ind i den specielle verden bag tremmer. Åbne rundvisninger fortæller om livet i fængsler i dag, og desuden er der mulighed for at skrive påskebreve og opbygge din egen digitale 3D-celle.

Tirsdag d. 3. april kl. 16.30
Den første tur i år tager os tilbage til senmiddelalderens og renæssancens Horsens, ca. 1400 – 1660. Her får vi hjælp af det, der er fundet i jorden, og det der gemmer sig i baggårdene.

Torsdag d. 5. april kl. 16.00
Jens Ove Lykkeberg fortæller om farens, Ove Lykkebergs, aktiviteter under 2. verdens-krig. Ove Lykkeberg var modstandsmand i Horsens.

I april er der rig mulighed for at deltage i en af Fængselsmuseets aktiviteter, når vi stiller skarpt på fængslet i de sidste år frem mod lukningen i 2006. I april kan du bl.a. komme på rundvisning, deltage i workshops og besøge vores åbne museumsværksted.      

Lørdag d. 14. april kl. 11.30-14.30
Normalt foregår den største del af museernes arbejde bag lukkede døre og i aflåste magasiner. Nu holder Fængselsmuseets registreringsrum flyttedag, så museets gæster fremover får mulighed for at møde museumsinspektører, mens de arbejder med genstande og de historier, som knytter sig til dem.