layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

FÆNGSLETS [BERØMTE] FANGER

FÆNGSLETS [BERØMTE] FANGER


Anonyme fanger

Statsfængslet i Horsens har gennem årene huset utallige fanger – langt de fleste kender vi ikke – og det skal vi heller ikke. De kom til Horsens, afsonede deres dom og tog fra byen igen som frie mennesker, med et naturligt krav om anonymitet.
Men en lille gruppe af de fanger, der har afsonet deres dom i Horsens, er berømte og deres forbrydelser legendariske.
Nogen har bevidst søgt berømmelsen, blandt andet Carl August Lorentzen, der endog tog navneforandring til Kentmann. Lorentzen var særligt berømt for sine mange spektakulære flugtforsøg, og i udstillingen kan man blandt andet se Lorentzens flugtværktøj, tegninger han har lavet, der illustrerer hans mest berømte flugt og et skilt, han efterlod til fængselsbetjentene.
Andre, som Mouritz Andersen, der blev dømt for Damhus-mordet, er meget modvilligt kommet i rampelyset. Mouritz Andersen fastholdt gennem hele domsforløbet sin uskyld, men endte med at blive dømt skyldig. Og på grund af nyhedsværdien af den ualmindeligt makabre forbrydelse blev han derudover genstand for stor medieopmærksomhed. Efter at han havde udstået sin dom i Horsens, tog han til genmæle ved at skrive en bog med titlen: ”Min kamp for retfærdighed”.
Udover Mouritz Andersen og Carl August Lorentzen har Horsens Museum plukket 6 af fængslets allermest berømte fanger ud. Og i udstillingen er det muligt at læse om personerne og forbrydelserne, samt at se genstande, der knytter sig til de enkelte fanger.