layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Bemalede padleårer fra Hjarnø


BEMALEDE PADLEÅRER FRA HJARNØ
Udstillingen åbnes torsdag den 26. februar kl. 19.00
Gennem de seneste år har Horsens Museum sammen med Moesgaard Museum og Aarhus Universitet foretaget undersøgelser af en submarin boplads fra jægerstenalderen på Hjarnø. Usædvanlig gode bevaringsforhold har bevirket, at der blandt de mange fund var sjældne genstandstyper, som ikke normalt findes på stenalderens bopladser. Blandt disse er nogle bemalede padleårer og en bue, som hører til de fineste, der kendes fra Nordeuropa. Undersøgelserne har derfor ikke blot givet ny viden om livet på en mere end 6500 år gammel kystboplads men også flere helt enestående fund. 

For første gang vil der nu blive mulighed for at se disse genstande. Det sker på Horsens Museum, hvor fundene fra Hjarnø danner rammen om en særudstilling med nyere fund fra Horsens Fjord. Her vil der også være mulighed for at se flere danefæ fra fjorden, heriblandt en unik billedsten med jægerstenalderens kunst.

BEMALEDE PADLEÅRER FRA HJARNØ

Udstillingen åbnes torsdag den 26. februar kl. 19.00

Gennem de seneste år har Horsens Museum sammen med Moesgaard Museum og Aarhus Universitet foretaget undersøgelser af en submarin boplads fra jægerstenalderen på Hjarnø. Usædvanlig gode bevaringsforhold har bevirket, at der blandt de mange fund var sjældne genstandstyper, som ikke normalt findes på stenalderens bopladser. Blandt disse er nogle bemalede padleårer og en bue, som hører til de fineste, der kendes fra Nordeuropa. Undersøgelserne har derfor ikke blot givet ny viden om livet på en mere end 6500 år gammel kystboplads men også flere helt enestående fund. 

For første gang vil der nu blive mulighed for at se disse genstande. Det sker på Horsens Museum, hvor fundene fra Hjarnø danner rammen om en særudstilling med nyere fund fra Horsens Fjord. Her vil der også være mulighed for at se flere danefæ fra fjorden, heriblandt en unik billedsten med jægerstenalderens kunst.