layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Vitus Bering som person

Horsens by på Vitus Berings tid

Vitus Bering blev født i Horsens i august 1681 i et hus, der blev nedrevet, da Jessensgade blev anlagt i 1868. Han stod tidligt til søs bl.a. på langfart i den danske handelsflåde. Efter en rejse til Ostindien blev han i 1703, som mange andre skandinaviske søfolk, hvervet til Peter den Stores nye flåde som søløjtnant, og deltog her med hæder i den Store Nordiske Krig. Efter krigen ønskede Zar Peter at udforske og kortlægge sit store riges østlige egne og samtidig klarlægge, om der var en landfast forbindelse mellem Sibirien og Nordamerika. Til leder af den planlagte ekspedition - kaldet den 1. Kamchatka ekspedition - udnævntes Vitus Bering, og med sig som næstkommanderende havde han danskeren Morten Spangbjerg.