layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Genbegravelsen i 1992

Genbegravelsen i 1992

Da alle undersøgelser i Moskva var slut, blev resterne af Vitus Bering og hans fundne mandskab ført tilbage til øen i Stillehavet og genbegravet. Under fuldt militært honnør med deltagelse af repræsentanter fra samtlige militære korps i den østlige del af Rusland, blev kisterne ført af den russiske Stillehavsflåde, i september 1992, med en fregat fra Petropavlovsk tilbage til øen og her blev alle seks genbegravet ved Kommandørbugten i overværelse af blandt andet guvernøren fra Alaska og borgmesteren fra Horsens. Begravelsen blev ikke foretaget på selve fundstedet, som ofte er udsat for Stillehavets stærke storme - men på det sted, hvor et mindesmærke for Vitus Bering, oprindeligt rejst af den russiske flåde, gennem utallige årtier har stået.

Med genbegravelsen må man formode, at den gamle opdagelsesrejsende har gjort sin sidste rejse. Tilbage står indtrykket af en stor personlighed, der nok dansk født satte sine fødder eftertrykkeligt i den russiske muld og på de russiske have til gavn for hele verdens opfattelse af jordens sammensathed. Øst for Ural genfindes hans navn i mere end tusind stedbetegnelser, og det var derfor ikke overraskende at finde ham, som en af Ruslands store helte på den seneste verdensudstilling - Expo 92 i Sevilla.