layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

9. dag

6. august 1991

Tinkors fundet i et af gravene
Tinkors fundet i en af gravene

Gik i gang med finudgravning af de fundne tre grave. I den først fundne grav (A3) fandt vi på brystet af den afdøde et lille tinkors. Ellers er der overhovedet ikke fundet spor af genstande, beklædning eller kister i gravene. I grøften mod nord viste de i går fundne knogler sig at tilhøre en egentlig begravelse (grav A8), der var lagt meget højere end de øvrige. Vi har nu fire sikre begravelser. Fortsat finudgravning, opmåling og fotografering af de tre første grave blev foretaget. Skeletterne er i en rimelig bevaringstilstand.
Fik besøg af en delegation fra Nikolskye, der diskuterede, om vi kunne/måtte fortsætte med udgravningen, samt hvad der skulle ske med de fundne skeletter. Resultatet blev, at vi kunne medtage vore skeletfund til nærmere undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i Moskva, men at vi til gengæld lovede, at der skulle være en genbegravelse på øen i det følgende år.

Se dagbogen for den næste dag.