layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

8. dag

PlanOverGravene5. august 1991

Udgravningen er i fuld gang
Udgravningen er i fuld gang

I dag rigtig tåget og meget våd havgus. Hørte ikke noget fra myndighederne. Da vores søgegrøft synes at ligge skævt i forhold til de fundne grave, blev denne udvidet i bredden og meget hurtigt dukkede en tredje grav op (grav A9). Udvidede søgegrøften både mod nord og mod syd.
Mod nord fandt vi enkelte nedbrudte knogler, der kan stamme fra endnu en grav. Mod syd ingen spor af begravelser. Vi har nu med sikkerhed tre grave.
De russiske arkæologer har påbegyndt udgravningen af smedjen. Denne smedje blev etableret af de overlevende efter vinteren 1740/41 i forbindelse med bygningen af den 11 m lange hukkert, som endelig bragte ekspeditionen tilbage til Petropavlovsk.

Se dagbogen for den næste dag.