layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

6. dag

3. august 1991

Udgravning
Udgravning

Påbegyndte den egentlige udgravning. Lagde en søgegrøft på 1 x 8 meter langs med toppen af den udvalgte strandvold, efter at havde fjernet den tætte græsbevoksning.
Allerede ved frokosttid dukkede de første tåknogler op i søgegrøften i en dybde på ca. 60 cm, og vi kunne fastslå, at vi havde fundet den første af vinterlejrens begravelser (grav A3).
Fortsatte udgravningen i søgegrøften og kunne se i grøftens væg, at der over den fundne grav var en mindre nedsænkning i overfladen. Dette opstået da gravjorden gennem tiden er faldet sammen.

Se dagbogen for den næste dag.