layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

5. dag

2. august 1991

Bering-øen
Bering-øen

Om morgenen kunne vi gennem tågen skimte kysten i Kommandørbugten. En grøn dal bredte sig helt ned til vandet og omgivet af fjelde, hvor sneen stadig kunne ses på toppene. Kommandørbugten er næsten det eneste sted man, som Vitus Bering gjorde, kan lægge et skib ind. Ellers domineres kysterne af stejle og voldsomme klipper.
Påbegyndte landgangen i små både, som sejlede hele ekspeditionens udstyr og madvarer ind til kysten.
Mødte ekspeditionens overordnede leder, professor Andrei Stanyukovich fra Videnskabernes Akademi i Moskva. Han havde tidligere i 1979-81 foretaget udgravninger på øen og blandt undersøgt vinterlejrens fem hytter, hvor Vitus Bering og hans mandskab havde boet i vinteren 1740-41. Russerne havde været på øen nogle uger og var i gang med at hæve de sidste kanoner fra Skt. Peder. Netop ved vores ankomst blev en kanon hævet op fra sandet, og alle 14 kanoner fra Skt. Peder er dermed fundet.

De sidste kanoner hæves
De sidste kanoner hæves

Beså det område, hvor vi hjemmefra havde planlagt at foretage vores udgravning. Russerne havde forud lavet fosfatprøver i området, men resultaterne ikke éntydige.
Udgangspunktet blev den udgravede hytte i vinterlejren, som anses for at have huset Vitus Bering. Vi vidste fra de skriftlige kilder, at Bering blev begravet i umiddelbar nærhed af sin hytte, og at dette foregik den 8. december 1740.
Området ved hytten er domineret af en række strandvolde eller sandbanker, og valget faldt på den strandvold, der lå nærmest i tilknytning til Berings hytte. Russerne så gerne vi gravede mellem to strandvolde, men da man må regne med, at der har været megen sne i december, så mente vi ikke, at begravelser var foretaget i lavningerne.

Bering-øen
Bering-øen

Umiddelbart var det vanskeligt at se noget i terrænet, da højt græs vokser overalt.
Etablerede os i teltlejren og fik derefter udleveret graveudstyr, som den russiske del af ekspeditionen havde lovet os. Det var til vores undren fire skovle uden skafter, et målebånd og nogle metalstikkere. Tegne- og fotoudstyr var medbragt fra Horsens.
Nye skafter blev lavet af drivtømmer, da Bering-øen er træløs, og derefter kunne holdet diskutere den arkæologiske strategi.
Sluttede dagen med et koldt bad i floden.
Om aftenen blev de enkelte hold præsenteret. Fra russisk side deltager et dykkerhold, der skal forsøge at finde de store jernankre fra Skt. Peder, samt et arkæologisk hold, der blandt andet skal eftersøge Bering-ekspeditionens smedie. Et hold fra Retsmedicinsk Institut i Moskva, under ledelse af prof. Victor N. Zviagin, skal foretage de første undersøgelser af de fundne skeletter - hvis vi finder nogen !

Se dagbogen for den næste dag.