layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

16. dag

13. august 1991

Vitus Berings skelet gøres klar til den lange rejse
Vitus Berings skelet gøres klar til den lange rejse

Sidste dag på øen. Det blev besluttet, at kun en meget lille gruppe skulle deltage i optagelsen af Vitus Berings skelet. Ole Schiørring og tolken Sten Toft deltog fra dansk side, og sammen med retsmedicinerne begyndte vi det besværlige arbejde med at få graven overført i hel tilstand til en trækasse. Kassen var bragt til lejren fra Nikolskye - dog ikke i den rette størrelse. Lidt drivtømmer udbedrede denne mangel. Hele skelettet blev indgibset og en tjekkisk hjelm, fundet på stranden, gav ekstra beskyttelse for kraniet.
Samtidig begyndte vi at tildække udgravningsfelterne, så det UNESCO-naturfredede område ikke havde for mange ar ved vores afrejse.
Efter en hel dags arbejde sammen med professor Victor Zvyaigin kunne vi ved 22-tiden se ende på arbejdet. Kassen med Berings grav blev derefter overgivet den sovjetiske flåde og under behørig militær andagt sejlet ud til fregatten.

Der løftes i flok
Der løftes i flok

Afsejlede samme nat mod Nikolskye.

Se dagbogen for den næste dag