layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

14. dag

11. august 1991

Arbejdet med udgravningen færdiggøres
Arbejdet med udgravningen færdiggøres

Startede dagen med at vandre 5 km op ad kysten, hvor der ligger en lille forskerhytte til zoologer med tilhørende sauna. Fik tændt op, hentet vand og satte os ind i dampbadet, hvor tolken Sten Toft fremtryllede rugbrød, Stryhns leverpostej og en Gammel Dansk. Kan nogen dansker fejre noget mere fuldendt?
Tilbage i lejren blev Vitus Berings grav gennemfotograferet og gjort klar til, at retsmedicinerne kunne overtage fundene. Holdt et møde om fremgangsmåden ved optagelsen af de seks skeletter. I første omgang var planen at hjembringe alle skeletter i samlede præparater, men dette viste sig praktisk helt umuligt.

Fod hvor de yderste tåknogler mangler
Fod hvor de yderste tåknogler mangler

Løsningen blev, at Vitus Berings grav skulle transporteres i helhed og de øvrige i "løse" stykker.
Retsmedicinerne begyndte at optage knogler fra de øvrige grave.
Undersøgte området under gravene A8 og A11 for at sikre os, at der ikke lå begravelser under disse grave, der jo var begravet noget højere end de øvrige. Negativt resultat. Gravede desuden en søgegrøft helt op til Vitus Berings hytte, men der fandtes ikke flere begravelser på denne strandvold.
Brugte aftenen til forsøgsvis at fastlægge navnene på de personer, som var begravet på strandvolden. Grundlaget var Skt. Peders logbog, og vi kunne nå frem til følgende foreløbige forslag:

A3 var førstestyrmand Andreas Hesselberg, der 70 år gammel døde den 22. november 1741.
A4 var adjudanten Nikita Khotayintov
A8 var soldaten Fedor Parnov, der døde den 2. januar 1742
A9 var skibskommisær Ivan Luganov, der døde den 7. januar 1742
A11 var grenaderen Tretaykov, der døde den 17. december 1741
A12 var kommandør Vitus Bering, der døde den 8. december 1741.

Se dagbogen for den næste dag.