layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

12. dag

9. august 1991
Der arbejdes tålmodigt videre med udgravningen af fundene
Der arbejdes tålmodigt videre med udgravningen

Fortsatte udgravningen af Vitus Berings grav, som vi nu er 100% sikre på, det er. Kisten, han ligger i, er opbygget af lærketræs planker og bygget i sektioner. Der er en tremmebund, og kisten har ikke haft trælåg, men nok en overdækning af sejldug. Selve skelettet er rimelig bevaret, og der findes ikke fysiske tegn på sygdom. Bering har bevaret sine tænder, omend noget slidte, men tegn på skørbug kunne ikke erkendes. Færdiggjorde udgravning, opmåling og fotografering af de øvrige grave.
Fejrede fundet af Vitus Bering med at invitere vore russiske kolleger på en "Havskum", som var medbragt fra vores materialesponsor Faxe-Ceres.

Se dagbogen for den næste dag.