layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

11. dag

8. august 1991

Skelettet af Vitus Bering
Skelettet af Vitus Bering

Fortsatte udgravningen af grav A12, og det stod hurtigt klart, at der var tale om en person i en hel trækiste. Begyndte afdækningen med spatel og børste og snart var kraniet afdækket.
Der er tale om Vitus Bering. Victor Zvyaigin kunne se, at der var tale om en person på ca. 60 år, og et check i mandskabslisten viste, at kun to personer lå i denne aldersgruppe, nemlig Vitus Bering og førstestyrmand Andreas Hesselberg. Sidstnævnte havde vi tidligere fundet i grav A3.
Fortsatte udgravningen af de to grave A8 og A11 under lidt svære forhold, da de ligger ind over hinanden.
Fik besøg af en "kommission" og journalister fra Moskva, som fløj ind i en meget stor Aeroflot-helikopter. Igen stor diskussion om det betimelige i at udgrave skeletter fra 1700-årene. Nogle af arrangørerne har nok ikke gjort deres hjemmearbejde.
Udgravningen af smedjen skred fra. Selve smede-essen står nu midt i udgravningen. Det er en træbygget esse med teglsten som overplade. Hver teglsten er stemplet med Zarens dobbeltørn og stammer fra Skt. Peder. En lang række jernbeslag, bolte og redskaber er igen kommet frem ved udgravningen. Disse ting er fra Skt. Peder - bl.a. skibets mastebeslag.

Se dagbogen for den næste dag.