layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

10. dag

7. august 1991

Den sidste grav udgraves
Den sidste grav udgraves

Denne dag blev ekspeditionens mest hektiske udgravningsdag. Udvidede feltet omkring den senest fundne grav (A8) og fandt lige ved siden af endnu en grav (grav A11), som synes lagt i jorden sammen med naboskelettet i en fælles begravelse. For at skabe lidt plads omkring disse to skeletter, blev feltet udvidet en smule, og her dukkede pludselig et stykke træ op, hvori der sad et jernsøm. Området blev hastigt udvidet og nogle kubikmeter sand fjernet, og så kunne et tydeligt fyldskifte erkendes. En mørk aftegning langs alle fire sider viste, at vi her stod over for en begravelse (grav A12), hvori var anvendt træ - ja måske en hel kiste.
Efter opmålinger og fotografering kunne vi nu se, at der i dette nordlige felt lå i alt tre begravelser, så vi nu har fundet seks i alt. De to er begravet på en lidt sjusket måde, hvorimod den tredje grav lover rigtig godt med udsigt til en velbevaret trækiste.

Er dette virkelig resten af Vitus Bering
Er dette virkelig resten af Vitus Bering

Det kan være Vitus Berings grav, vi har fat i. I de skriftlige kilder fra ekspeditionen skriver næstkommanderende Sven Waxel, at man "lagde kommandøren på et bræt og stak ham i jorden, som den eneste af ekspeditionens døde". Dette kan kun betyde, at der alene blev brugt af det kostbare træ i forbindelse med Vitus Berings grav. Træet er antagelig taget fra ekspeditionsskibet Skt. Peder.
De russiske arkæologer fortsatte udgravningen af smedien, og indretningen af den bliver klarere og klarere. I fylden en del jernstykker, beslag og enkelte redskaber.

Se dagbogen for den næste dag.