layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

1. dag

29. juli 1991

Danske ekspeditionsdeltagere
Danske ekspeditionsdeltagere


Afgang Kastrup mod Moskva. Den danske del af den fælles Dansk-Russiske Ekspedition til Bering-øen var på vej.
Ekspeditionens formål var i 250-året for Vitus Berings død, at finde Kommandørens grav på Bering-øen og på baggrund af dette fund rekonstruere hans udseende.

Fra Danmark afrejste følgende arkæologer:
Museumsinspektør Ole Schiørring, Horsens Museum (leder af den danske gruppe)
Museumsinspektør Søren Gottfred Petersen, Horsens Museum
Arkæolog Orla Madsen, Horsens Museum
Antikvar Svend Erik Albrethsen, Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat

Tilknyttet den arkæologiske ekspedition var desuden tolken Sten Toft samt Morten Hartkorn DR 1-TV-avisen, Jesper Westley Jørgensen, fotograf ved Illustreret Tidende og David Sears, journalist ved Berlingske Weekend.

Efter ankomst til Moskva blev alle indkvarteret på Hotel.

Se dagbogen for den næste dag.