layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Berings mange ansigter

Berings mange ansigter

Et menneske, der kan gennemføre så store ekspeditioner, som Vitus Bering var i stand til, må naturligvis skabe en fascination omkring sin person. Man ønsker at vide mere om netop denne mand og ikke mindst forsøge at finde ud af, hvordan han så ud.
Det var også baggrunden for det samarbejde, der i 1991 - 250-året for Berings død - blev etableret mellem arkæologer fra Horsens Museum og Rusland. Opfattelsen af Vitus Berings udseende har gennem historien forandret sig meget, qua de billeder man fra tid til anden mente forestillede kommandøren. Mest kendt er et oliemaleri, der i 1941 dukkede op i Moskva hos en slægtning til Bering, og det har siden været benyttet i alle senere sammenhænge omhandlende Vitus Bering.

Fra russisk side ønskede man at skabe det "rigtige" udseende på baggrund af en rekonstruktion, der skulle tage udgangspunkt i hans kranium. Derfor ønskede man, at et dansk hold arkæologer fra Horsens Museum skulle finde vinterlejrens gravplads og naturligvis helst Vitus Berings grav, og på baggrund af det forventede fund ville Retsmedicinsk Institut i Moskva genskabe ansigtstrækkene på den gamle russiske helt.
På baggrund af kraniet udarbejdede professor Victor Zvyaigin fra Moskva en rekonstruktion af Vitus Bering, som må opfattes som en "historisk" rekonstruktion, udarbejdet på baggrund af samtlige de relevante kilder vi i dag har til rådighed både i Danmark og i Rusland.