Rekonstruktion af Vitus Bering, Horsens Museum
Rekonstruktion af Vitus Berings ansigt, Horsens Museum

Vitus Bering

 

En af verdens store opdagelsesrejsende, Vitus Bering, stammer fra Horsens. Bering opdagede i 1728, at Asien og Amerika er adskilte kontinenter, og i 1741 kortlagde han som den første Alaskas vestkyst. Hvor Columbus bandt verden sammen mod vest, gjorde Bering det mod øst.

I begyndelsen
Vitus Jonassen Bering blev født i Horsens i 1681. Som ung drog han til søs, og dette blev starten på en karriere som sømand. I 1703 lod Bering sig hverve til den russiske flåde. Han flyttede til Rusland, hvor han blev gift og fik børn. Bortset fra et besøg i København i 1715 så Bering aldrig mere Danmark.


Første Kamtjatka Ekspedition
(1725-1730)
Endnu i begyndelsen af 1700-årene vidste man ikke, om Sibirien var landfast med Amerika. Derfor udsendte Zar Peter den Store (1672-1725) en ekspedition i 1725, med Vitus Bering som lederen. Efter en lang og besværlig rejse gennem Sibirien nåede ekspeditionen til Kamtjatka, hvor man organiserede en lejr og byggede skibe.
Den 13. august 1728 sejlede Bering rundt om Sibiriens nordøstlige hjørne og fastslog dermed, at der var vand mellem Asien og Amerika, skønt han ikke kunne se den amerikanske kyst for tåge.
Bering vendte tilbage til Skt. Petersborg med den nye viden, men blev kritiseret for, at han ikke med egne øjne havde set land på begge sider af strædet.

Anden Kamtjatka Ekspedition
(1733-1743)

Den anden Kamtjatka-Ekspedition, eller Den Store Nordiske Ekspedition, blev den største, verden nogensinde har set. Den omfattede 10.000 mand.
Vitus Bering var øverste chef med ansvar for ekspeditionens organisering. Hans opgave var at finde og kortlægge den hidtil ukendte amerikanske vestkyst. Berings skib nåede Amerika den 15. juli 1741, og man påbegyndte kortlægningen af kysten.
På vej hjem strandede hans skib på en lille øde og træløs ø, og mandskabet måtte overvintre i nedgravede hytter af drivtømmer. Mange af mændene døde, deriblandt Vitus Bering, som blev begravet på øen.
Øen bærer i dag navnet Bering Øen.

By courtesy of Encyclopaedia Britannica, Inc., copyright 2013; used with permission


Bering genfindes
Vitus Bering kaldes "Ruslands Columbus". En verdensberømt mand, hvis udseende man ikke kender. Der findes portrætter, som hævdes at være af Bering, men det er usikkert, om de virkelig forestiller ham. Denne tvivl var en af årsagerne til, at sovjetiske arkæologer og retsmedicinere indledte et samarbejde med arkæologer fra Horsens Museum med det formål at finde og udgrave Berings grav og herefter forsøge at genskabe Berings ansigt udfra kraniet.

I august 1991 fandt arkæologerne Berings og fem andre søfolks grave på Beringøen. De døde blev ført til Moskva, hvor 5 retsmedicinere undersøgte dem og genskabte Berings udseende.
I 1992 blev Bering og de øvrige søfolk genbegravet på Beringøen.Udstillingen på Horsens Museum fortæller i ord og billeder om den spændende ekspedition og viser en rekonstruktion af graven, en afstøbning af Berings kranium og retsmedicinernes interessante resultater i form af det genskabte ansigt.