layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Uroksepandeskal fra stenalderen

Uroksepandeskal fra stenalderen

Uroksepandeskal fra stenalderen
I udstillingen på Horsens Museum hænger der en uroksepandeskal med begge hornstejler intakte.
Hornene er lange, tykke og fremadbuede, pandeskallen med horn er 85 cm bred.
Uroksen levede i Danmark lige efter istidens slutning, da Danmark blev skovdækket, fra omkring 10.000 f. Kr. til ca. 500 f. Kr.

Uroksen er en uddød okseart, der ligger tæt på stamformen på vores tamkvæg.
Uroksen var et vigtigt byttedyr for fortidens mennesker. Den er bl.a afbildet på 17.000 år gamle farvestrålende hulemalerier i Lascaux-hulen i Frankrig.
Den tidligste tegning af mennesker i Danmark er indridset i en urokseknogle. Knoglen er fundet i en mose ved Ringsted og dateres til 10.000 f. Kr. Den er udstillet på National Museet.
På hulemalerierne ses tyrenes pels afbildet sortbrun med en lysere stribe ned langs rygraden og køerne er afbildet rødbrune. Fra bevarede skeletter ved vi at uroksen var muskuløs, langbenet og stor – næsten dobbelt så stor som vores tamkvæg i dag. Tyrene kunne have en skulderhøjde op til 2 meter, veje et ton eller derover og afstanden mellem deres horn kunne være op til en meter. Køerne var lidt mindre.
I Danmark er der udgravet to komplette urokseskeletter, begge fundet i Odsherred. Det første er Vig-uroksen, der blev fundet i 1905, og er udstillet på National Museet.
Den vejede omkring 1000 kg, da den dødeligt såret af pileskud søgte tilflugt i en sø omkring 8600 f. Kr.
Et helet og et uhelet sår i to af uroksens ribben, hvori der sad indkilede flintestumper fra indskudte pile, viser at den havde overlevet et tidligere pileskud. Desuden fandtes tre pilespidser ved dens brystparti.
Den anden er Prejlerup-uroksen, fundet i 1983, i dag udstillet på Odsherreds Museum og C14-dateret til 6400 f. Kr.
Også den er blevet jagtet med flintpile i jægerstenalderen, da der blev fundet 24 omkring dens skelet ved udgravningen. Begge urokser er dateret til Maglemosekulturen 9000 – 6400 f. Kr.
Omkring 6000 f. Kr. var alle urokser udryddet på Sjælland. I Jylland overlevede mindre flokke indtil Jernalderen.
Den sidste ægte urokse blev skudt i Jaktorów-skoven i Polen i 1627.
Mennesker i Mellemøsten tæmmede uroksen for mere end 8000 år siden og den er stamfader til alle de europæiske kvægracer.

Litteratur: Kim Aaris-Sørensen. Danmarks forhistoriske dyreverden. 1990.
Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk