Rensdyrtak

Rensdyrtak

I montren for ældre stenalder ses denne rensdyr tak.
Ved istidens afslutning for omkring 14.500 år var landskabet og klimaet som i Sibirien og Sydgrønland i dag, en åben træfattig tundra. Ideelt for rensdyr.
De første sikre spor af mennesker i Danmark efter istiden er 12.500 f. Kr.
De første mennesker var rensdyrjægere, som overvågede rensdyrenes trækveje og det har været deres vandringer, der fik menneskene til at indvandre til Skandinavien.
Rensdyrjægerne har ved partering af et nedlagt rensdyr smidt de afskårne gevirstumper ud i et vandhul. Det er i dag et af de første spor efter stenalderens jægere.
Rensdyr- jægerne flyttede ofte, som nomader og nye flintgenstande blev lavet der hvor man slog sig ned. Man har også jagtet elsdyr og måske vildhest og bison, desuden formodes fiskeri også at have været en vigtig faktor, men det er svært at påvise arkæologisk.
Rensdyrtakken er fundet ved Hovedgård, Ørridslev sogn.
Datering 12.500 – 8000 f. Kr.