layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Ornamenteret redskab af hjortetak

Ornamenteret redskab af Hjortetak

I montren for ældre stenalder ses en såkaldt ”kommandostav”, formodentlig et slags redskab, fundet i Bygholm enge, Horsens sogn.
Dette redskab er meget Interessant fordi den er så udsmykket.
Den kan dateres til Ertebøllekultur, der er den sidste jæger / samler kultur før vi bliver bofaste og begynder at dyrke jorden.
Kulturen er opkaldt efter en lokalitet – en stor køkkenmødding - i Himmerland.
Der kendes store bopladser ved kysten, samt nogle der ligger under havets overflade i dag, bl.a. fra Horsens Fjord, der har bidraget med rige organiske fund fra perioden.
I Ertebøllekulturen var klimaet lidt varmere end i dag, hvad gav ideelle betingelser for dyr og mennesker, hvorfor befolkningen har kunnet være mere bofaste end førhen hvor de var nød til at vandre efter byttet til jagt og fiskeri.
I Ertebøllekulturen dukker brugen af keramik op for første gang i danmarkshistorien, hvad også tyder på en mere fast bosættelse.
Datering: Ertebøllekultur 5400 – 3900 f. Kr.

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk