Brommepil, nærbillede
En af de brommepile man kan se i oldtidsudstillingen på Horsens Museum

Brommepile

Brommepile
I montren for ældre stenalder ses to pilespidser af flint, skafttunge pilespids, fra Brommekulturen 11.500 – 10.500 f. Kr.
I denne periode sker der en klimaforbedring, hvor der er en rigere fauna og flora end lige efter istiden.

Bopladserne findes ved vandløb, og det formodes at fiskeri har spillet en stor rolle.
Fund af knogler på bopladserne viser jagt på storvildt som elge og rener samt mindre dyr som bæver, jærv og svane, desuden måske vildhest, bison og kronhjort.
Jagten har foregået både i skov og på åbent land.
Formodentlig har elgen været et vigtigere byttedyr end renerne.
Kulturen har været udbredt over hele Danmark, Skåne og Nordtyskland.
Pilespidserne er fundet i henholdsvis Hjarnøsund, Hjarø sogn og Truust, Tvilum sogn.