layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Avlssten, snaptun
Blæsebælgsbeskytteren fra Snaptun kan ses på Horsens Museum i Oldtidsudstillingen

Blæsebælgs-beskytter fra vikingetid

De sjove genstande og den gode historie...
Datering: Vikingetid ca. år 750 – 1050 e. Kr.

På stenen ses et indridset mandsansigt, der forestiller Loke.
Loke er i den nordiske mytologi en jætte, han bor i Asgård og alle guderne respekterer ham, da han har blandet blod med selveste Odin.
Trods det er Loke i mange tilfælde kilden til mange problemer i den nordiske mytologi, og navnet Loke betyder den svigefulde.
Loke er i den nordiske mytologi en snu, snedig, løgnagtig, intrigant drillepind, hvorfor vikingerne ikke har opkaldt mennesker eller steder efter ham.

Blæsebælgsbeskytteren, også kaldet en avlsten, er en af de eneste afbildninger af Loke, der kendes fra vikingetiden.
På stenen ses Loke med munden syet sammen.
Loke havde satset sit hoved i et væddemål med dværgen Brok. Da Loke tabte væddemålet, reddede han livet ved at sige: ”Tag bare mit hoved, men I må ikke røre min hals, for den er min egen”.
Som straf for at bryde sit løfte gav guderne dværgen Brok lov til at lukke munden på Loke med syl og rem.
Loke kunne selvfølgelig ikke tie på trods af sammensyningen, men åbnede munden, remmene brast og Loke måtte efterfølgende leve med arrene.

En avlsten bruges som blæsebælg beskytter, ved en smedeesse, hvor den står imellem ilden og blæsebælgen så denne ikke brænder. Blæsebælgen kan så blæse til ilden gennem hullet i avlsstenen.

Symbolsk er Loke afbildet på en blæsebælgsbeskytter, da det var under smedningen af Thors hammer Mjølner, at Loke, forklædt som en flue, stak dværgen Brok, der trak blæsebælgen. Brok slap da blæsebælgen et kort øjeblik og den stod stille, hvorfor hammeren Mjølner, som dværgen Sindre var i gang med at smede, fik for kort skaft.

Stenen er fundet i Horsens Fjord på stranden ved Snaptun, Glud sogn.
Den er af norsk klæbersten også kaldet fedtsten, det er en stenart, der kan tåle ild og som derfor også blev brugt til gryder i vikingetiden.

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk