layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Mindesten afhentes, Horsens Museum d. 5/11-08

Flytning af Mindesmærke

I forbindelse med at Horsens Museums sportsudstilling skulle pakkes ned, og gøre plads til årets juleudstilling, skulle det meget store mindesmærke for Jenny Kammersgaard køres på magasin.
Stenen vejer ml. 800 og 900 kg, og er ikke lige til at skubbe rundt med.
Horsens Museum tilkaldte derfor et vognmandsfirma, der med en stor kran kunne flytte stenen.

Den store kran blev ført gennem hoveddøren til museet, og med meget møje og besvær blev stenen forsigtigt løftet ud.
Stenen har nu fundet en plads på "Lysholt", som bl.a er Horsens Museums magasin ved Vejle.

Mindesten klargøres til flytning, Horsens Museum d. 5/11-08 Mindesten ude, Horsens Museum d. 5/11-08

Mindesten ude II, Horsens Museum d. 5/11-08 Flytning af Mindesten. Horsens Museum d. 5/11-08

Mindesten for Jenny Kammersgaard

Stenen er lavet af brolægger og stenhugger Hans Peter Nielsen i 1937, året efter at den lokale langdistancesvømmer Jenny Kammersgaard svømmede over Kattegat.

Stenen stod til at begynde med på kommunens oplagsplads på hjørnet af Jyllandsgade og Høegh Guldbergsgade, men i påsken 1941 blev den flyttet til en kolonihave i Lollandsgade. I slutningen af 1940´erne skiftede kolonihaven ejer, og mindestenen blev gravet ned i haven.

Først i 1969 dukkede stenen op igen, og stod fra 1972 i en have på Neptunvej. I 1976 stod stenen i en kortere periode ved Horsens Museum i forbindelse med en tidligere udstilling om Sport. I 1990 blev stenen opstillet ved svømmehallen på Langmarksvej, hvor den stod indtil byggeriet af Forum Horsens gik igang.

Stenen er prydet med granitmosaikker, der bl.a. viser Jenny Kammersgaards rute over Kattegat.