layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
De fem søjler, Grafisk Værksted Horsens Kommune
Museumsloven består af fem hovedområder, som også kan ses som søjler

Museumsloven

Horsens Museum er et statsanerkendt museum og dermed under museumsloven. Horsens Museum er en forskningsinstitution, og skal virke for sikringen af vores kulturarv ved at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Som kulturhistorisk museum, skal Horsens Museum desuden rådgive kommunerne i museets ansvarsområde, således at der i kommunernes planlægningsarbejde kan tages hensyn til væsentlige bevaringsværdier.
Museet underrettes om forslag til regionsplaner, kommune- og lokalplaner. Derved får museet mulighed for at gennemføre undersøgelser og kan sikre eventuel bevaring eller dokumentation for eftertiden.


Fakta om Museumslovgivningen

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk