layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Mission og vision

Horsens Museums mission og vision.
Mission:
• Horsens Museum vil i samarbejde med andre være en identitetsskabende dynamisk kraft, der på nytænkende vis indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler og synliggør kulturhistorien.

Visioner:

• Horsens Museum vil være Danmarks center for viden om fængsler og straf.

• Horsens Museum vil både på museet, i byrummet og i landskabet tilbyde kvalitetsfyldte oplevelser, der giver historisk viden, identitet og samfundsmæssig indsigt.

• Horsens Museum vil arbejde med en høj faglig kvalitetsudvikling inden for de 5 hovedsøjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

• Horsens Museum vil samarbejde aktivt med og servicere borgere, erhvervsliv, universiteter, andre museer og arkiver samt offentlige myndigheder, der ønsker historisk og arkæologisk bistand.

• Horsens Museum vil arbejde for, at museets viden bliver digitalt tilgængelig, ikke mindst på nye formidlingsplatforme.

• Horsens Museum vil arbejde for, at afdelingen Byarkivet også bliver stadsarkiv efter arkivlovens § 7.