layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Fra udstillingen Det Gamle Horsens 17/4-25/4 1953
Fra udstillingen "Det gamle Horsens" 17/4-25/4 1953

Om Museet

- At vække og vedligeholde Sansen for Kunst og historiske Minder
I Marts 1906 dannede en gruppe horsensianere Museumsforeningen i Horsens, som blev forløberen for Horsens Museum. Formålet formulerede man dengang som "At vække og vedligeholde Sansen for Kunst og historiske Minder". Helt frem til 1986 husede museet derfor både kunst og kulturhistorie, som i de første år blev udstillet i lejede lokaler på Teknisk Skole.
Takket være en donation i lodskaptajn Theodor Løwensteins testamente kunne man bygge museumsbygningen på Sundvej, som blev indviet i oktober 1915.

I løbet af Horsens Museums mere end 100 års historie har museet beskæftiget sig med mange emner. Arkæologer fra museet har været involveret i såvel lokale udgravninger som i eftersøgningen af Vitus Berings sidste hvilested på Beringøen ved Ruslands østkyst. Samtidigt har museet vist et utal af udstillinger, og i tidens løb er samlingen vokset til mere end 25.000 genstande - hvortil kommer de mange tusinde arkæologiske fund.
Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk