layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

SÆRUDSTILLING: Gedved Sø – 10.000 års historie

03. juni 2019

Gedved Skoles 6. årgang udstiller plancher og model af Gedved Sø på Horsens Museum i samarbejde med museets arkæologer. Udstillingen åbner med taler den 13. juni kl. 16:00 og kan opleves hele sommerferien. Entré er gratis.

Landskabet ved Gedved Sø

Horsens Museums arkæologer har fulgt anlægsarbejdet og undersøgt en stenalderboplads, der har ligget på kanten af den tidligere sø. Landskabet ved Gedved Sø er arkæologisk meget specielt. Området har givet anledning til anvendelse af området og dets ressourcer fra ældste stenalder til middelalderens mølledrift.

 

10.000 års historie fortalt med flint, tak og ben

Mange hundrede fund af flint, tak og ben er over en årrække opsamlet af en amatørarkæolog. Disse fund er nu suppleret med arkæologernes undersøgelser ved søen. Fundene viser, at der har været aktivitet omkring søen gennem hele stenalderen, altså gennem måske mere end 10.000 år. Ved bopladsområdet i den vestlige ende af søen blev undersøgt velbevarede lag, hvor de ældste fund dateres til Maglemosekultur og Ertebøllekultur. De mange fund af flint fortæller også historien om, at der på stedet blev fremstillet tværpile til jagt.

 

Elever fra 6. klasse har arbejdet med Gedved Sø gennem et helt skoleår

Sideløbende med, at den nye sø har taget form, har 6. klasse på Gedved Skole arbejdet med Gedved Sø gennem et helt skoleår. Klassen har arbejdet med en tværfaglig tilgang til arbejdet med søen, hvor også den nære afstand har betydet, at der har kunnet arbejdes meget praksisfagligt. Ved flere besøg har eleverne fået indsigt i forskellige forhold omkring søens tilblivelse. Det gælder både det beregningsmæssige og praktiske arbejde med at etablere søen; men i høj grad også den historiske vinkel på beliggenhed og områdets anvendelse og betydning siden istiden.

 

Arkæologerne fra Horsens Museum har flere gange undervejs indviet eleverne i søens forhistorie med viden og informationer dels under selve udgravningsarbejdet og dels ved opfølgende undervisning og arbejde. Eleverne har med andre ord fået indsigt i den historiske tidslinje både helt konkret med feltarbejde og generelt med faglig teoretisk viden.

 

Som en del af undervisningsforløbet har eleverne også lavet en model af søen ud fra udskårne krydsfinerplader. Det blev til næsten 800 stykker som sammensat og stablet ovenpå hinanden giver et flot visuelt indtryk af søens beliggenhed i landskabet.

 

6. klasse og arkæologer udstiller i fællesskab

Arbejdet med Gedved Sø er opsamlet i plancher og andre produkter til en udstilling, der blev præsenteret ved indvielsen af søen og som nu kan ses ved en særudstilling på Horsens Museum. Sammen med elevernes arbejde udstiller Horsens Museums arkæologer de bedste fund fra udgravningerne.

 

Ved åbningen af udstillingen fortæller eleverne om arbejdet med Gedved Sø, og arkæolog Per Borup vil fortælle om søens tilblivelse og livet langs bredden.

 

Om Gedved Sø

Gedved Sø er skabt som resultat af et vådområde. Tidligere landbrugsjord er blevet omdannet til en ny sø. Formålet med søen er, at der fremover udledes mindre kvælstof til Horsens Fjord. Søen skal også fungere som buffer, når der kommer store mængder nedbør. Søen er ca. 30 ha stor og er etableret af Naturstyrelsen i tæt samarbejde med Horsens Kommune. Gedved Sø blev indviet d. 29. april 2019.

  • Talere: Elever fra Gedved Skole og arkæolog Per Borup, Horsens Museum
  • Mødested: Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens
  • Pris: Gratis
  • Varighed: Ca. 1 time
Vælg periode for nyheder
« 2018
seneste 2019
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori