layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Fængselsmuseet i juni: Psykisk syge og fængsler

29. april 2018

Fængselsmuseet undersøger grænselandet mellem fængsler og psykiatrien. I år er det 65 år siden, at ”Statsfængslet i Horsens” for en periode ændrede navn og blev til ”Forvaringsanstalten og særfængslet m.v. i Horsens”. I de følgende 20 år blev fængslet ledet af en psykiater og de fleste af fangerne var forvarede.

I juni måned undersøger Fængselsmuseet grænselandet mellem fængsler og psykiatrien. Formand for Landsforeningen SIND, Knud Kristensen, holder foredrag, museets Debatrum om psykisk syge bugner med fakta, perspektiv og aktualitet, og museets faste tilbud: Formidleren Fortæller, Familielørdag, Museumsværksted og mediaLab workshop tager fat i emnet fra forskellige vinkler, når vi ser på behandlingen af psykisk syge fanger gennem fængslets 153-årige historie – og psykisk syge i fængsler nu.     

Et grænseland

I år er det 65 år siden, at ”Statsfængslet i Horsens” for en periode ændrede navn og blev til ”Forvaringsanstalten og særfængslet m.v. i Horsens”. I de følgende 20 år blev fængslet ledet af en psykiater og de fleste af fangerne var forvarede. Men der har altid været patienter og/eller fanger, som blev flyttet, eller forsøgt flyttet, fra det ene system til det andet, og der har altid været behandlingsmetoder henvendt særligt til fanger med psykiske lidelser.

Grænsefladen mellem de psykiatriske hospitaler og fængslerne er, og har altid været, svær at definere. Hvilken instans er, eller bør være, bedst gearet til at tage vare på det som enten er en patient eller en fange, og hvilke mekanismer og procedurer afgør hvorvidt en arrestant eller en dømt overdrages i Kriminalforsorgens eller Psykiatriens varetægt?

 

Et evigt aktuelt problem

Siden Statsfængslet i Horsens lukkede i 2006 er problemet med psykisk syge i danske fængsler kun blevet mere markant.  I 2013 udgav Direktoratet for Kriminalforsorgen et studie over 672 varetægtsfængsledes psykiske helbred. Resultatet var, at 9 % blev betegnet som raske. 8 % af fangerne var psykisk syge, mens 83 % blev diagnosticeret med andre psykiatriske lidelser.

 

Foredrag med Knud Kristensen, Formand for SIND

Vi har inviteret Knud Kristensen, som er er formand for Landsforeningen SIND, til at sætte ord på de problemer der er i forhold til psykisk syge og fængsler. Knud Kristensen er en fremragende og vidende foredragsholder som klart og kontant analyserer et særdeles komplekst samfundsproblem: hvordan systemet bør behandle en syg og udsat gruppe, når de er i dets varetægt.

 

Debatrum om psykisk syge

Fængselsmuseet har en række debatrum, hvor aktuelle emner om fængsler og straf tages op. Et af debatrummene behandler emnet psykisk syge og fængsler, og dér kan du i juni måned både følge med i aktuelle debatter, fordybe dig i statistikker og rapporter, blive klogere på et udvalg af fængslets genstande og fangefortællinger og desuden få fire udsagn fra Fængselsmuseets ekspertpanel. En af de fire er Knud Kristensen som bl.a. udtaler:

 

”Meget kort kan jeg udtrykke det på den måde, at psykisk syge slet ikke bør være i et fængsel.”

 

Formidleren fortæller hver torsdag

Alle torsdage i juni inviterer en af museets formidlere dig med til Formidleren Fortæller. I juni sætter vi fokus på hvordan fængslet gennem årene har valgt at behandle psykisk syge fanger. Der tages udgangspunkt i genstande som har været brugt i arbejdet med psykisk syge i fængslet, og vi kommer tæt på fanger som Søren Mathiasen, Dan Carl Kristensen, Julius Rasmussen og Johan Bulotti, der på hver deres måde stødte sammen med et fængselssystem, som ikke var gearet til deres mentale behov.

 

Familielørdag den 2. juni

Formidler Maja Høgh Busted inviterer på en familievenlig rundvisning i fængselsmuseets store udstilling, hvor hun fortæller om livet i et fængsel. I juni måned fortæller hun bl.a. om hvor vigtigt det er, både for den indsatte og hans familie, at man kan holde kontakt i forbindelse med en afsoning, og rundvisningen runder bl.a. besøgsrummene og udstillingen Børn af fanger.

 

Museumsværksted den 9. juni

I juni måned er det museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen som står for månedens åbne Museumsværksted. Hun har valgt at tage genstande med, som hun arbejder med netop nu, og mange af dem har en forbindelse med fangernes psykiske velbefindende. F.eks. kan du se mobiltelefoner og en hjemmelavet dyppekoger, bestående af et stykke ledning og to almindelige spiseknive. Både telefoner og dyppekoger er blevet konfiskeret fordi de er ulovlige. Tilsyneladende små, hverdagsagtige ting, som at kunne holde kontakt med hjemmet eller lave sig en kop kaffe efter kl. 22, når celledøren er låst, men som i et fængsel har stor betydning for ens psykiske velbefindende. Og genstandene hører ikke fortiden til, men nutiden. De kunne sagtens have været konfiskeret fra Statsfængslet i Horsens, men er fra Enner Mark Fængsel: et nyt fængsel, men med samme gamle problematikker.

 

Workshop i MediaLab den 9. juni

Hvis du har lysten og modet, så kom med, når formidler Jakob Kortbæk Madsen inviterer til en gratis workshop, hvor du kan indrette en digital celle i 3D og se det færdige resultat i virtuel reality. Du kan vælge mellem forskellige celletyper, og Jakob fortæller om udviklingen i både cellens størrelse og inventar, og hvorfor cellens udformning har stor psykisk indflydelse.

 

Praktiske oplysninger

Foredrag med Knud Kristensen: søndag den 3. juni kl. 11:00

Familielørdag: lørdag den 2. juni kl. 11:00 og kl. 12:30

Museumsværksted: lørdag den 9. juni kl. 11:30-14:30

mediaLab workshop: lørdag den 9. juni kl. 11:30-14:30

Formidleren Fortæller: torsdag den 7., 14., 21., og 28. juni kl. 11:00

Familielørdag og foredrag med Knud Kristensen koster kr. 35 samt entré til museet, mens Formidleren Fortæller, mediaLab og Museumsværksted er gratis, når der er betalt entré.

Praktisk information og køb af billetter: www.faengslet.dk

 

Ekstra viden, Fængselsmuseets Debatrum

http://www.ejail.dk/index.php/viden/debat

 

Film med Fængselsmuseets ekspertpanel som udtaler sig om fængsler og psykisk syge

http://www.ejail.dk/index.php/ungdomsuddannelser-videoer-psykisksyge

Vælg periode for nyheder
« 2018
seneste 2019
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori