layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Ravperler

Rokær – høj og grav

13. februar 2017

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19.00
Foredrag på Horsens Museum

I forbindelse med udbygningen af erhvervsområderne vest for Horsens i 1998 påviste og udgravede Horsens Museum en ikke tidligere kendt overpløjet langhøj med en velbevaret grav fra den tidlige bondestenalder.

I forbindelse med et aktuelt forskningsprojekt har det været muligt at bearbejde fundet. Arkæolog Anne Mette Kristiansen vil i foredraget præsentere langhøjen, som rummede en rigt udstyret grav fra den tidlige bondestenalder.

Langhøjsanlægget bestod af flere forskellige elementer, som alle blev undersøgt. Graven i højen var på grund af særligt heldige omstændigheder hel og uforstyrret. Den rummede et udsøgt gravgods bestående af 206 fint forarbejdede ravperler heriblandt fem såkaldte ravsole. Desuden meget fine flintgenstande i form af to slebne økser og en slebet flintdolk.

Langhøjen har oprindeligt været afgrænset langs siderne af stolperækker og ved den østlige smalside en såkaldt facadegrøft, hvori har stået kraftige planker. Anlægget har været et kompliceret og stort anlæg, som der er brugt mange ressourcer på at opføre.

Området omkring Horsens rummer et særligt og internationalt kendt fundmateriale fra netop denne del af bondestenalderen. Rokær-langhøjen vil blive set i sammenhæng med disse betydningsfulde fund.

    • Foredragsholder: Arkæolog Anne Mette Kristiansen
    • Tid: Torsdag den 23. februar kl. 19:00
    • Sted: Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens
    • Pris: 30 kr. inkl. kaffe/the.
    • Tilmelding og betaling på www.horsensmuseum.dk eller ved indgangen.
    • Varighed: Ca. 1½ time

Vælg periode for nyheder
« 2018
seneste 2019
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori