layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Udsigt over kærområdet langs Gudenåen
Udsigt over kærområdet langs Gudenåen

Voervadsbro og Møldrup

31.
Koncentration af stenalderbopladser langs Gudenåen fra Voervadsbro til Øghave. Området er kulturarvsareal og indeholder foruden syv stenalderbopladser, også to fredede gravhøje og et vadested nord for Elleskifte. Der er gjort en del enkelt- og løsfund.

Billede  Udsigt over kærområdet langs Gudenåen

Sårbarhed: Bopladserne er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning.

Kort