layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Bungalow
Bungalow

Vissinggård-Funkisby

29.
Arbejderbebyggelse, opstået i forbindelse med Vissinggårds (se nr. 30) forskellige produktioner bestående af otte bungalows opført af Vissinggårds ejer, O.E. Andersen, 1927-33. Husene er noget ombyggede og malede, kun to fremtræder endnu tæt på originalen. Til hvert hus opførtes et hønsehus, der rummede 500 høns, som beboeren skulle passe. Desuden kyllingehuse, æglægningshuse, en fedestation og et slagteri for kyllinger. Æggene skulle bruges i industrien til
emulsionsstoffer. Området er kulturarvsareal.

Sårbarhed: Bungalowerne er sårbare overfor yderligere ændringer i arkitektur og omgivelser.

Kort