layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Stemmeværket fra 1912
Stemmeværket fra 1912

Vilholt Mølle

28.

Møllen og de tilhørende bygninger samt omgivelserne afspejler skiftende former for teknologi og produktion fra 1866 til i dag. Fra 1866 til 1988 blev her fremstillet træmasse til papirproduktion.
Fra starten i 1867 indlagdes turbine i et særligt hus til at trække 3 slibesten. I 1912 blev der foretaget store anlægsarbejder for at bygge et stemmeværk ude i søen, så der kunne anlægges et kraftværk. Der foregår stadigvæk en produktion på Vilholt, nu af rustfrit stål. Udover møllebygninger og stemmeværk består anlægget af møllesø, møllekanal og overløbskanal. Området er fredet og kulturarvsareal. 
 
Vilholt Mølle
Vilholt Mølle
Sårbarhed: Møllebygningerne er sårbare overfor ændringer i arkitektur og omgivelser. Stemmeværk, møllesø og kanaler er sårbare overfor terrænændringer og vandstandsændringer.

Kort