layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Emil Møllers Gade
Emil Møllers Gade

Vestbyen - 1800-tals industri- og arbejderkvarter

Vestbyen - 1800-tals industri- og arbejderkvarter Byens tidlige industri ligger hoved¬sagelig i Vestby-kvarteret, hvor den fredede Bastian trævarefabrik fra 1874 (Emil Møllersgade 49), Hede Nielsens Fabrik fra 1941 (Fabrikvej 9) samt resterne af Crome & Goldsmidts store tekstilfabrik er mest markante. Men rester af mindre småindustri kan endnu findes i baggårdene f.eks. bag Houmannsgade og Smedegade. Enkelte industrianlæg er ombyggede til andre formål: Horsens Bajersk- og Hvidtøls-bryggeri (1882), nu Ceres Centret samt det bagvedliggende Malteri (1898) der ombygges til ejerlejligheder. Store dele af dette kvarter er blevet byfornyet, men endnu ses det oprindelige arbejderkvarter med de mange to-værelses lejligheder, som opførtes fra 1870’erne og frem til mellemkrigsårene. Viggo Norns dobbelthuse i bedre byggeskik-stil fra 1917-17 på Vestsiden af Fælledvej er inspireret af de engelske havebyer, hvor man tilstræbte at give lys og luft til de enkelte boliger. 
 
Emil Møllers Gade 

Sårbarhed: De store fredede fabriksanlæg er under nænsom ombygning til nutidig kontorbrug, men det er vigtigt også at få bevaret de tilhørende arbejderboliger i de omkringliggende gader. Lokalplan 200 for Vestbyen sikrer bevaringsinteresserne i dette område.

Kort

Kort