layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Vestbirk Højskole
Vestbirk Højskole

Vestbirk Højskole

51.

Et skolemiljø bestående af skolebygninger og lærerboliger. Vestbirk Folkehøjskole blev stiftet af egnens beboere i 1884 som et aktieselskab. Fra 1885 blev den ledet af forstander Grønvald Nielsen, som senere overtog den. Ombygget 1911 og 1912 af arkitekt Anton Hansen. I 1920’erne var knyttet en håndværkerafdeling som Teknisk Skole til højskolen. Højskolen, der efterhånden består af et bygningskompleks fra forskellige tidsperioder, er opført i røde mursten. De ældste bygninger er dekoreret med murstensudsmykninger og trekantede kviste. Vestbirk Efterskole er bygget i samme stil som højskolen. Den to-etages tilbygning med kvist er opført 1908. Vestbirk Friskole ligger foran efterskolen. Den er nu gulkalket og stærkt ombygget, navnlig førstesalen.

Sårbarhed: Bygningerne er sårbare overfor ændringer af arkitektur og omgivelser.

Kort