layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Tyrsting Skole
Tyrsting Skole

Tyrstinggård

47.

Tyrsting landsby bestod i 1688 af 12 gårde og en enligt liggende kirke nord for.
Landsbyens bønder var fæstere under Mattrup hovedgård, der ligger i samme
sogn lige syd for Tyrsting. Ved udskiftningen blev landsbyen ”slagtet” og
alle gårdene nedlagt, dog ikke kirken. I stedet opførtes Tyrstinggård, som forpagtergård under Mattrup.
I den vestlige udkant af ejerlavet var der planlagt omtrent 50 små husmandsbrug, der skulle arbejde på
godset, men parcelleringen blev tilsyneladende aldrig realiseret.
Svinestald
Svinestald
Den ældre trefløjede hovedbygning brændte i 1923.
Den nuværende bygning er et anseligt, hvidpudset villaagtigt hus over høj kælder i en etage med 2 karnapagtige fremspring ført op i to etager. En kæmpe svinestald er opført omkring 1990. Langs den slyngede vej mod nord til kirken ligger en skole med gymnastiksal, som virkede fra ca. 1930-1970. Proprietærgårdens landskab er åbent, kun brudt af veje der stråler ud fra gårdanlægget og diger i udkanten af jorderne.
Tyrstinggård
Tyrstinggård

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og slørende beplantning, herunder skovrejsning. 
 
Kort