layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Tyrrestrup husmandskoloni

60. 
 

Tyrrestrup hovedgård ligger en kilometer indenlands på nordsiden af Horsens
Fjord i frugtbart, kuperet og skovrigt terræn. Hovedgården kendes fra 1438.
Den trefløjede hvidkalkede hovedbygning med rødt bindingsværk er fredet.
Bygningen er opført ca. 1720, kælderen er fra 1500-tallet og ligger på et
voldsted med vandfyldte grave. Avlsbygningerne blev nedrevet 
i 1936, da hovedgården blev solgt til statens jordlovsudvalg. I 1937-38
udstykkedes hele ejerlavet i 26 husmandsbrug og en mindesten over
udstykningenblev sat på avlsgårdens tomt. 
 
Indkørsel fra syd
Indkørsel fra syd
Ved udstykningen genbrugtes ejerlavets hovedvejnet med tilføjelse af
markveje til de enkelte brug. Mange ejerlavsdiger er derimod fjernet eller
perforeret. Husmandsbrugene fremtræder trods nogle ombygninger endnu i ganske
homogen byggeskik. De bestod i sin tid af et stuehus i røde mursten med
halvvalmede gavle og tegltage, en staldlænge i samme stil uden valm og et
lille hønsehus med flad, skråt tag.
De fleste er i dag fritidslandbrug med en del juletræsproduktion.
Øst for hovedgården ved Stenhøj (68 m) findes en stendysse og skoven
Hestehave findes fire fredede gravhøje.
Tyrrestrup Hovedgård
Tyrrestrup Hovedgård
Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser. 

Kort