layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Testrup Hovedgård
Testrup Hovedgård

Testrup enestegård

59.
Nordøst for Kattrup landsby ligger enestegården Testrup. Gården kendes fra 1511 og var i 1688 ansat til
knap 8 tønder hartkorn. Testrup var omkring 1700 en selvejergård og lå som en enklave i den kongelige vildtbane. Ejendomsgrænserne blev derfor afmærket med ”kontra- vildtbanesten”, der tilkendegav,
at det kongelige jagtrevir ikke omfattede Testrups jorder.  Af disse er 16 bevaret og fredet, hovedparten
i Testrup Skov.
Gammel allé ved Testrup
Gammel allé ved Testrup 

Ejendommen omgives af diger, navnlig sognedigerne mod Grumstrup sogn er velbevarede. Fra gården løber en forfalden allé mod syd. Hovedbygningen er et tre-fløjet hvidkalket anlæg, sandsynligvis fra midten af 1700-årene, men ombygget. Avlsgården i kampesten ligger centreret over for hovedbygningen. Til gården hører også en fin park, der grænser op til et lille skovområde. 

Sårbarhed:
Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser.


Kontravildtbanesten 

 Kort