layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Allé ved Tamdrup
Allé ved Tamdrup

Tamdrup Kirke og Tamdrup Bisgård

65.

Tamdrup Kirke og Tamdrup Bisgård ligger sydvest for Vinten og Lund. Kirken ligger enligt på et højdedrag (77 m). Tamdrup Kirke har en forbløffende størrelse, er oprindelig bygget som en treskibet basilika ca. 1125 med omfattende ombygning i 1400-tallet. Den fremstår i dag med romansk kor og skib samt sengotisk tårn og våbenhus. Kirken tilhørte formentlig biskoppen i Århus Stift, som i middelalderen også ejede Tamdrup Bisgård. Kirken er formentlig en af landets ældste. Kirkens omgivelserne er landskabsfredet.

Tamdrup Bisgård
Tamdrup Bisgård 
Kirkens omgivelserne er landskabsfredet. I en dalsænkning syd for kirken ligger enestegården Tamdrup Bisgård, der kendes fra 1486. Ejerlavet bestod i 1688 af to gårde, men efter Tamdrupgård havde været øde i en årrække blev jorden i 1750 lagt ind under Tamdrup Bisgård. Den nuværende hovedbygning opført 1784 oven på en ældre bygning, der var brændt. Et langstrakt et-etages hus med gennemgående frontespice og halvt afvalmede gavle. Til disse slutter sig korte, lavere mellembygninger der forbinder hovedfløjen med to sidefløje, af hvilke den østlige mod syd har en grundmuret tilbygning.
Tamdrup Kirke
Tamdrup Kirke 
Sidefløjene ombygget i 1900-tallet. Hovedbygningen danner sammen med den trefløjede avlsgård i kampesten (1894-95 og 1910) et pigstensbelagt gårdrum af anseelig størrelse. Bygningsanlægget og gårdspladsen er fredet. En smuk allé fører til gården fra vest. Den vestlige ejerlavsgrænse markeres af diger, ligesom den aflange fredskov på skrænten i østlig forlængelse af gården.  

Kort

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser.