layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Sudkær

45.
I den fugtige, småkuperede og kratbevoksede nordvestlige udkant af Torp ejerlav etableredes i begyndelsen af 1800-tallet en lille bebyggelse på syv huse. Bebyggelsen kaldes Sudkær og har formentlig været hjemsted for husmænd, daglejere og skovarbejdere. Det meste af kratskoven og engpletterne blev opdyrket og de små lodder blev markeret med diger og levende hegn.Husene ligger lidt tilbagetrukket fra en slynget markvej, som gennemløber bebyggelsen. Enkelte huse er i bindingsværk, de fleste er noget ombyggede, men består stadig kun af et stuehus og en eller to mindre avlsbygninger.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser. 
 

Bebyggelse i Sudkær
Bebyggelse i Sudkær 
Sudkær, entre
Sudkær, entre


Kort