layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Stenaldergravhøje mellem Føvling Mark og Hårup Mark

46.

Et område på Gudenåens øvre terrasse mellem Hårup Mark og Føvling Mark findes en koncentration af ni fredede gravhøje og ti overpløjede gravhøje. Seks af gravhøjene er dateret til stenalder, men beliggenheden af de øvrige høje indikerer, at der er tale om enkeltgravskultur.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning og maskinel skovdrift.

Kort