layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Stenalderbopladser ved Nørrestrand

71.

Langs kanten og ved mundingen af Nørrestrand findes rige fund af bopladser og skaldynger fra jægerstenalder. Området indeholder 20 skaldynger og fem bopladser. På Lindskov Knude er der fundet rester af en bygd fra bondestenalder og knogler efter Danmark ældst daterede tamhest. Ved udmundingen til Horsens Fjord, Stensballe Sund, findes endvidere vrag og pælespærringer.
Der er gjort s. Området er fredet og to mindre enklaver er udpeget som kulturarvsareal.

Sårbarhed: Bopladser og andre levn er sårbare overfor terrænændringer og vandstandsændringer.

Kort