layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Husmandsbrug ved Sejet Nørremark
Husmandsbrug ved Sejet Nørremark

Sejet Nørremark husmandskoloni

81.

Sejet Nørremark er statshusmandskoloni bestående af 15 brug udstykket fra Christiansminde i 1931. De tolv brug ligger homogent som perler på en snor på den venstre side af Sejet Nørremarksvej fra landevejen til Horsens Fjord. De tre sidste brug ligger i udkanten af Sejet og er nu afskåret fra kolonien af den nye omfartsvej. Husene er opført i en meget ensartet arkitektur bestående af små stuehuse i røde mursten og en vinkelbygget staldlænge. Nogle er noget
ombyggede, men kolonien er i sin helhed ganske velbevaret. Kolonien danner sammen med udstykningerne omkring Boller (nr. 78) en af landets største sammenhængende husmandsudstykninger. Ved grænsen mod Christiansminde ligger en fredet dysse.

Luftfoto af husmandsudstykningen på Sejet Nørremark, 2001
Luftfoto af husmandsudstykningen på Sejet Nørremark, 2001

Sårbarhed: Husmandsbrugene er sårbare overfor ændringer i arkitektur, veje, hegn, diger og omgivelser.

Kort