layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Kystmiljøer

Kystmiljøer 

 
Amtets kystlinje er præget af de dybt indskårne og sejlbare fjorde til Horsens, Vejle og Kolding, som er undersøiske fortsættelser af tunneldalene oppe på land. Kysterne er som regel stejle med en beskeden strandbred og kun få steder møder man marint forland. Købstæderne ligger beskyttet for vind og strøm ved naturhavne i bunden af fjordene. Med den tilbagetrukne placering havde byerne kontakt til et varieret bagland og samtidig var man i middelalderen beskyttet mod vendiske angreb fra søsiden. 
 
 Kulvig Havn ved Trede Næs
Kulvig Havn ved Trede Næs
Fredericia er, i modsætning til de tre gamle købstæder, opført ca. 1650 som fæstningsby på en pynt, altså med en mere aggressiv position i forhold til Lillebælt og Kattegat. Syd for Fredericia i læ af Lyngsodde findes resterne af det gamle overfartssted ved Snoghøj, der var det vigtigste færgested mellem Fyn og Jylland indtil jernbanefærgen mellem Strib og Fredericia blev etableret i 1872. Færgehavnen ved Fredericia blev overflødiggjort ved åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935.  Skærbæk Havn
Skærbæk Havn 
De fleste andre færgesteder er også nedlagt fx ved Juelsminde, hvor forbindelsen til Kalundborg lukkede i 1990erne. Fra Snaptun sejles endnu til Hjarnø og Endelave. Havnemiljøet ved Snaptun udvikledes i midten af 1800-tallet som udskibningshavn med pakhus for korn og andre landbrugsprodukter. Også ved Rosenvold hovedgård og Fakkegrav findes bygninger eller rester af små anløbshavne fra kornsalgsperioden. Kulvig Havn på Trelde Næs blev bygget omkring 1920 til udskibning af tømmer fra baglandets skove. I udkanten af den kystnære Skærbæk landsby lå allerede i 1700-tallet en klynge fiskerhuse. Ved anlæggelse af teglværk og anløbsmole udvikledes siden hen en lille by med fiskerihavn og bådebyggeri. Et af Amtets få levende havnemiljøer udenfor købstæderne.
 Snoghøj færgeleje
Snoghøj færgeleje
Fyrtårnene i Amtet stammer næsten alle fra 1900-tallet. De er placeret strategiske steder for at markere indsejlingen til de større fjordhavne og til øerne Hjarnø og Endelave. Den største koncentration ses syd for Erritsø hvor skibstrafikken ledes gennem Lillebælt. Syv fiskerlejer kendes i Amtet, de tidligste fra slutningen af 1400- og første halvdel af 1500-tallet. De fleste er i dag forsvundet eller stærk ændrede, kun det udpegede fiskerleje ved Lyngs har bevaret væsentlige elementer. 

Badebro ved Agtrup Vig   
Badebro ved Agtrup Vig