layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Jernbaner og stationsbyer


Jernbaner og stationsbyer


Nørre Snede station Åle Station

Fovslet Station Haraldskær Fabrik Station
 
 

I Vejle Amt har jernbanenettet været tæt. Etableringen af jernbanenettet begyndte med den såkaldte østjyske længdebane 1866-68 fra Kolding til Ålborg, som i 1874 blev videreført sydpå til Padborg. Amtets fire købstæder blev hermed forbundet, og alle øvrige jernbaner blev siden hen anlagt med forbindelse til disse. Fredericia indtog hurtigt rollen som nationalt knudepunkt for den nord-sydgående og øst-vestgående skinnetrafik. Fra Vejle videreførtes trafikken via Give tværs over den jyske hede til Herning og Struer. Kolding og Horsens blev knudepunkter for en mængde smalsporede lokalbaner, der siden blev omlagt til normalspor, hvoraf samtlige nu er nedlagt. Nogle nåede kun at have en levetid på 30-40 år inden nye landeveje, stigende privatbilisme og lastvognstrafik ændrede transportvilkårene. Flere af de nedlagte jernbanelinjer er bevaret som cykelstier gennem det åbne land, fx Troldhedebanen, Vejle-Vandel og Horsens-Bryrup. Jernbanerne og de nye stationer blev ofte lokale vækstcentre, men der er også eksempler på nye byer opstået ved centrale vejkryds fx Ådal. I Vejle amt blev det dog helt overvejende stationerne, som var udgangspunktet. Nye byer opstod på den bare mark, landsbyer voksede sig større og fik et urbant islæt eller virkede som moderby for en nærliggende stationsbydel. Brædstrup, Hedensted, Lunderskov og Uldum er eksempler på gamle landsbyer, der udviklede sig til lokale centre med mange af købstadens funktioner. I samme selskab findes Vamdrup, der, indtil genforeningen 1920, indtog en særstilling som told- og grænseby. I den modsatte ende af skalaen findes små rurale byer, der aldrig udviklede sig nævneværdigt. Typisk byer langs lokalbanerne, der blev anlagt sent og nedlagt tidligt, som lå for tæt på større centerbyer til at have et passende selvstændigt opland. Detailhandel, håndværk og anden service har sjældent overlevet i sådanne små byer, men flere steder fortæller nedlagte funktionsbestemte bygninger, bygader og rester af jernbaneforløb stadig om byernes udviklingshistorie. Blandt disse mindre, ”underudviklede” stationsbyer er udpeget en god håndfuld, fx Ejstrup, Slagballe, Mølvang og Gravens. 

Børkop StationLiballe Station
Ejstrupholm Station