layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Tirsbæk hovedgård
Tirsbæk hovedgård

Hovedtræk af kulturmiljøer i Vejle Amt

Naturgrundlaget i Vejle Amt er rigt og varieret. Det afspejles også i kulturmiljøerne, deres placering og udvikling gennem de sidste årtusinder. De stejle fjordkyster, de fede bølgede morænejorde, de dybe, brede ådale, de urolige israndsstrøg med vekslende jordbund og den vestlige fattige hedeslette har dannet udgangspunkt for en vifte af menneskelige aktiviteter. Denne virksomhed har afsat mange spor i landskabet. Ja, faktisk en lagkage af spor med mange forskellige kulturmiljøer i hvert lag. Nogle spor er helt forsvundet, stærkt udviskede og fragmenterede, andre er mere velbevarede og viser i deres helhed stadig en historisk sammenhæng. En kronologisk, funktionel eller tidstypisk sammenhæng, der er værd at tage vare på som fysiske levn fra tider, hvor samfundets organisation, behov og åndelige liv var anderledes end nutidens.

Odderbæk dambrug, Hvegholm sognegrænse og Daugård mark
Odderbæk dambrug                  Hvegholm sognegrænse             Daugård mark

De udpegede værdifulde kulturmiljøer udgør kun et beskedent udsnit af landskabet, der er udvalgt efter en række kriterier som bevaringsgrad, kildeværdi og fortælleværdi. Blandt andre væsentlige kriterier er det egnstypiske, det repræsentative og det sjældne, og netop for at underbygge det geografiske perspektiv gives her en kortfattet introduktion til nogle af de mange lag af kulturmiljøer i Vejle Amt. Et overblik ved hjælp af temakort, som kan illustrere de regionale forskelle indenfor amtet.