layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Horsens Statsfængsel
Horsens Statsfængsel

Horsens Statsfængsel

70.
Horsens tugthus blev opført udenfor købstaden fra 1847 til 1853. Det er et monumentalt offentligt byggeri og var i samtiden et fremadskuende anlæg præget at nye tanker om behandling af indsatte. Det består af et sammenbygget fire-fløjet fængselsanlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur. Desuden to funktionærbygninger, et lysthus i parken foran fængslet og en mindre portbygning. Medtiden er der foretaget ændringer af bygningskompleksets indre. Udadtil er der foruden adskillige tilbygninger foretaget opmuringer af dør- og vindueshuller i det gamle afsnit. En lille del er indrettet til fængselsmuseum.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser.

Kort