layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Ove Jensens Alle
Ove Jensens Alle

Havneskurene på havnen

På Sydhavnen ligger en lille række havneskure, Klondyke kaldet, og disse har fiskerne i hvert fald siden mellemkrigsårene brugt til opbevaring af fiskeredskaber, net, til ly for ondt vejr når madpakken og øllen skulle indtages, til røgning af fisk eller tjæring af garn og om sommeren evt. til overnatning, hvis man om natten skulle ud at blusse ål. Også ved Lystbådehavnen ligger en lille samling havneskure, der endnu i dag udgør et fint helstøbt lille kulturmiljø på kanten af havnebassinet. Nogle af skurene er hjemmeflikkede af de materialer men nu har kunnet tuske sig til mens andre er ombyggede godsbanevogne.  OveJensens Alle
Ove Jensens Alle 

Sårbarhed: Eftersom de to bebyggelser kun består af mindre skure opført på jord, som brugerne ikke ejer, er der tale om et meget udsat kulturmiljø, som ved store byggeplaner på Havnen nemt kan forsvinde. Men netop dette kulturmiljø må karakteriseres med meget høj bevaringsværdi, som det vil være særligt vigtigt at få bevaret for vore efterkommere.

Kort