layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Haldrup Brugsforening
Haldrup Brugsforening

Haldrup stationsby

74.
Haldrup ligger en kilometer indenlands på den nordlige side af Horsens Fjord. I 1688 var det en stor landsby med 20 gårde og 4 huse beliggende omkring en lang slynget bygade med en trekantet fortelignende bymidte. Efter udskiftningen i 1782 blev nogle gårde udflyttet, men landsbyen bevarede sit sluttede præg og som hovedby i Vær sogn var det her, at udviklingen var størst. I 1874 husede byen også smedje, jordemoderhus og skole. Ved byens vestlige entre ligger resterne af en vandmølle som i midten af 1800-tallet blev suppleret med en vindmølle på bakken, begge er nedlagt. Forsamlingshuset kom til i 1887, nybygget 1934.  Den gamle skole i Haldrup
Den gamle skole i Haldrup
Haldrup station på Horsens-Odderbanen blev anlagt 1904 i byens østlige udkant. Linjen blev nedlagt i 1967, men fra Haldrup til Horsens kan man nu cykle på det gamle jernbanetrace. Stationen fungerede også som postkontor og ved siden af åbnede en telefoncentral. Haldrup Brugsforening anlagdes i bymidten 1909 og lukkede omkring 1980. I efterkrigsårene førtes hovedvejen udenom byen. Haldrup har bevaret en charmerende blanding af ældre gårdbyggeri og andelstidens huse, der fortæller om udviklingen af et mindre landsbysamfund de seneste 200 år.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, bygader og omgivelser.
Kort