layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Odderkærvej
Odderkærvej

Gravhøje ved Troelstrup

33.

Koncentration af fem fredede og otte overpløjede gravhøje omkring Troelstrup vest for Tønning. Herunder Ulvehøje og Odderkær Høj. Kulturmiljøet indeholder foruden gravhøjene også Troelstrup Skole. Skolen er opført 1919 af arkitekt Anton Hansen, Vestbirk. Brugt som forskole (de små klasser) indtil 1958. Samme arkitekt opførte Tønning tidligere forskole. De to skoler er ens bygget i Bedre Byggeskik stil. Skolerne er i røde mursten, Troelstrup Skole nu gulkalket, og halvt afvalmet tegltag. På hver side to fremspringende kviste, hvorudover tegltaget er forlænget. 
 
Gravhøj i Troelstrup
Gravhøj i Troelstrup 
Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning. Forskolen er sårbar overfor ændringer i arkitektur. 


Kort